Se demarează lucrările de restaurare a Muzeului Județean

muzeul judetean arges

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş anunţă începerea activităţilor proiectului „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural” Cod SMIS 116333. Proiectul realizat în parteneriat de către Judeţul Argeş (în calitate de lider de proiect) şi Ministerul Culturii şi Identitǎţii Naţionale, va contribui la dezvoltarea comunităţii şi la construirea unui avantaj competitiv pe piaţa ţintă, prin creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale, la consolidarea identităţii culturale, la revitalizarea economică şi social-culturală.

[wp_ad_camp_1]

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management  şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud – Muntenia.

Obiectivul general constă în impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al Muzeului Judeţean Argeş, respectând principiile dezvoltării durabile. Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt: îmbunătăţirea infrastructurii Muzeului Judeţean Argeş prin restaurarea şi conservarea obiectivului turistic – monument istoric de categorie A; creşterea gradului de expunere a Muzeului Judeţean Argeş după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări complexe de realizare a consolidărilor structurale, de eliminare a igrasiei, de refacere a finisajelor deteriorate, de refacere a învelitorii din tablă, a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor sanitare şi de încălzire.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 21.462.319,75 lei, din care 21.033.073,35 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, iar 429.246,40 lei este contribuţia beneficiarului.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa domnului Cornel Popescu, Manager de proiect, tel 0248/212.561, e-mail popescucornel85@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *